July 8th, 2012

Рецензия Г.Лесмайтиса

Обращаюсь к ув. френдам, прежде всего к знатокам литовского (прежде всего к ув.Ибикус ibicvs
 ). Гедиминас опубликовал в SENOJI LIETUVOS LITERATŪRА (кн.31, с.320-321) короткую рецензию-обзор на мой opus. Я в целом понимаю, о чем он пишет (разделяет научную и идеологическую составляющую книги), в целом, оценивает скорее положительно. Но хотелось бы конкретики. 

Iki LDK pergalės prie Oršos 400 metų jubiliejaus likus dar 2 metams jau galime drąsiai teigti, kad jis bus naudingas mūšio pažinimui. Aleksejaus Lobino knyga, skirta šiam įvykiui, tikrai neliks nepastebėta ir, tikėtina, sukels audringas diskusijas. Kalbant apie knygą iš karto reiktų atskirti dvi jos puses – ideologinę ir mokslinę. Rusijoje atsinaujinęs istorijos ideologizavimas, deja, pasiekė ir XVI a. Nežinodami knygos atsiradimo aplinkybių nesiimame vertinti šios jos pusės, nors tenka pripažinti, kad tai trukdo priimti knygoje pateikiamas idėjas, verčia itin atsargiai vertinti autoriaus išvadas. Pagrindinis autoriaus ginamas teiginys yra tezė, kad Oršos mūšis nebuvo nei didelis dalyvaujančių skaičiumi, nei svarbus platesniame

istoriniame kontekste. Šias savo tezes autorius jau anksčiau išdėstė savo straipsniuose. Dėl Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės dydžio kilo įdomi diskusija. 
Reikia pripažinti, kad pati tezė   nėra nauja. Akademinės Lietuvos istorijos autorių nuomonė panaši. Jie

teigia, kad Oršos pergalės kariniai ir teritoriniai laimėjimai nebuvo dideli, tačiau, skirtingai nei Lobinas, reikšmingais laiko politinius ir ideologinius mūšio padarinius. Galima būtų pastebėti, kad jei mūšis

išties nebūtų buvęs svarbus, niekas jo šiandien neprisimintų. Vertinant knygą Oršos mūšio istoriografijos kontekste, ją neabejotinai turime laikyti svarbiu žingsniu į priekį. Pirmoji, Lenkijoje išleista,

Oršos mūšiui skirta knyga buvo skirta istorijai populiarinti ir nieko naujo nepasakė. Taigi turime pirmą mokslinę knygą, skirtą Oršos mūšiui. Nevertinant ideologinės pusės, knyga palieka neblogą įspūdį

– gausi šaltinių bazė, jų analizė, bandymas kuo detaliau atskleisti įvykius. Kiek mokslinė dalis yra savarankiška, o kiek tarnauja kitiems tikslams, gali atsakyti tik itin detali knygos recenzija.