March 17th, 2013

Ай нит хелп, вопрос по книге

В Польше вышла недавно книга А.Болдирева "Наемная пехота в Польше в первой половине 16 в."


Aleksander Bołdyrew PIECHOTA ZACIĘŻNA W POLSCE W PIERWSZEJ POŁOWIE XVI WIEKU
Spis treści:

1. Organizacja i finansowanie wojska
2. Rotmistrzowie i żołnierze
3. Uzbrojenie
4. Wojna
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Wykaz tabel, wykresów, rycin i map
Indeks osobowy
Indeks geograficzny

Как вы понимаете, книга нужная для изучения войны 1512-1522 гг. - хотелось бы знать, что там интересного, нового по наемникам? и как бы ее приобрести...