September 4th, 2014

Орша 1514-2014

В сентябре-октябре "оршанская" тематика со временем сойдет на нет. Однако первый месяц осени будет вполне насыщен на 500-летний юбилей.
Итак, погнали.
Collapse )

И снова продолжается бой...

На этот раз новости украинской Orshanica:
1. Конференция с весьма характерным названием: "Міжнародна науково-практична конференція "Битва під Оршею 1514 року - яскрава сторінка спільної боротьби проти московської агресії"

"20 вересня 2014 року у м. Києві відбудеться науково-практична конференція, присвячена 500-й річниці битви литовсько-руського і польського війська під проводом князя Костянтина Острозького проти московського війська під Оршею у вересні 1514 року.
Опираючись на літописні та історіографічні джерела, напрацювання сучасних дослідників і краєзнавців, зосереджуючи увагу на найменш вивчених і дискусійних питаннях проблеми конференція ставить за мету:
а) сприяти переосмисленню історичних процесів та подій тогочасної доби через призму існування українських земель у спілці з державами Східної та Центральної Європи;
б) комплексно проаналізувати вітчизняні та зарубіжні наукові і краєзнавчі напрацювання щодо битви під Оршею 1514 року;
в) здійснити територіальну локалізацію місця битви та наукову реконструкцію перебігу битви;
г) привернути увагу суспільства, державних чинників та наукової громадськості до ювілейної дати 500-річчя битви під Оршею та до проблем її дослідження;

Вроде задачи кажутся научными, но для конференции с таким названием несомненно должен был и такой пункт:
д) надати наукові висновки і практичні рекомендації щодо актуального для українського суспільства вибору шляху європейського розвитку та історичних паралелей щодо нинішнього спільного протистояння збройній агресії з боку Росії.

2. Лекция Бориса Черкаса, объявление на украинской "истправде": "Приходьте на лекцію про перемогу над московитами під Оршею". Надеюсь, что на лекции будет несколько иначе сказано про Оршанскую битву, нежели в его прежних статьях. Кстати, на конференции в Вильнюсе 27-го украинский исследователь будет докладывать на тему: "Действия войск Великого Княжества Литовского на юге 1513–1515 гг."