March 25th, 2015

Литовская Orshanica

Dokumentinis filmas apie Oršos mūšį

Pernai Oršos mūšio 500 metų jubiliejus buvo minimas ypatingomis sąlygomis – 1514 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės laimėta pergalė, kuri sulaikė Rusijos agresiją, priminė 500-ųjų jos metinių aktualijas, nes atsinaujino Rusijos ekspansija Vakarų kryptimi.
Oršos mūšis sustabdė Rusiją ties lemtinga riba. Nors 1514-aisiais nusistovėjusią LDK sieną Rusijai pavyko peržengti XVII–XVIII a., bet tai jau buvo tik laikinas laimėjimas: į vakarus nuo 1514-aisiais nusistovėjusios linijos Rusijai nebepavyko įtvirtinti savo tapatybės gyventojų galvose. Šių teritorijų skirtingumas išryškėjo 1918-aisiais, kai buvusioje LDK teritorijoje kūrėsi nepriklausomos Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos valstybės, o galutinai politiškai buvo įtvirtintas 1991-aisiais, žlugus Sovietų Sąjungai.
Nenuostabu, kad ši pergalė pernai buvo paminėta visose trijose 1514-ųjų LDK teritorijoje susikūrusiose valstybėse, įskaitant ir oficialiai prorusišką Baltarusiją. Visose jose buvo išleistos ir atminimo monetos (Baltarusijoje moneta dedikuota ne pačiam mūšiui, o jo vadui Konstantinui Ostrogiškiui). Savo ruožtu Rusijos istorikai deda pastangas, siekdami sumenkinti Oršos mūšio reikšmę (būdingas pavyzdys – Rusijos istoriko Aleksejaus Lobino straipsniai ir monografija).
Vienu iš šio mūšio atgarsių galima laikyti ir jau šiemet pasirodžiusį studijos „Baltų Atlantida“ ir režisieriaus Sauliaus Noviko sukurtą televizijos dokumentinį filmą „Mūšis, pakeitęs istoriją. Orša“.
Filme Oršos mūšis pristatomas per karybos istoriko Valdo Rakučio pasakojimą. Pirmojoje dalyje „Karyba atnešusi pergalę“ pristatytas mūšio politinis ir karybos istorijos kontekstas. Antroji dalis „Orša. Įvykiai ir skaičiai“ skirta karo kasdienybei, mūšio vietai, statistikai, pačiai mūšio eigai.

Жаль, литовский я не понимаю....

Поздравления Александру Михайловичу Молочникову!

Оригинал взят у milhist_info в Поздравления Александру Михайловичу Молочникову!
Редакция журнала искренне поздравляет нашего автора Александра Михайловича Молочникова с защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме "Смоленский служилый город в Смутное время".
Collapse )

отрывок из дела пушкаря Баженки

пересматривал свои старые архивные выписки конца 1990-х гг
Отрывок дела Пушкарского приказа (Отдел рукописей РНБ, 532 фонд. Основное собрание русских актов и грамот), а начинается оно так:
...с утра у пушкаря Баженки, который стоял на карауле, не обнаружилось запора. Ну нет запора - и все тут. Вечером запор был, а на утро - исчез. Просто катастрофа. Пушкарский голова Блудов учинил следствие, почему нет запора?
Слава Богу, нашли. Представляете, как радовался Баженка?! Вот вы бы, наверное, так не радовались, если бы у вас утром обнаружился запор.

Как вы, наверное, поняли, речь шла не о непроходимости кишечника, и не о продукции ЗАЗ, а о пушечном клине, который запирал вкладень у казнозарядного орудия. Запор.