April 10th, 2017

Косуличи и Дроков. Два сражения зимней кампании Яна Казимира в 1663-1664 гг.

В польском журнале "DE RE MILITARI. Czasopismo miłośników wojskowości" nr 1/2017 (4) вышла статья Игоря Бабулина "Kosulicze i Drokow. Dwie bitwy podczas kampanii zimowej Jana Kazimierza w 1663-1664 roku".